แต่งตั้งอธิการบดี

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 – วันที่ 21 ตุลาคม 2569 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) Read More »

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 – วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข) Read More »

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รศ.ดร.เปรื่อง จันดา)

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รศ.ดร.เปรื่อง จันดา) Read More »

Scroll to Top