ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  วันที่ 17 มกราคม 2567

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2567

ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2567

ปีที่ 1  ฉบับที่ 3  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

Scroll to Top