หมวดการบริหารงานบุคคล

ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 Read More »

Scroll to Top