ติดต่อ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย งานประชุมและพิธีการกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(งานประชุมและพิธีการ) ชั้น M (งานกิจการสภามหาวิทยาลัย) ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
83   หมู่ 11  ต.สะเดียง  อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์  67000

Scroll to Top