มติสภามหาวิทยาลัย ปี 2553

-

ไฟล์แนบ
Fileคำอธิบาย
Download this file (120153.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2553วันที่ 12 มกราคม 2553
Download this file (180253.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2553วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
Download this file (290353.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2553วันที่ 29 มีนาคม 2553
Download this file (260453.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2553วันที่ 26 เมษายน 2553
Download this file (170553.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2553วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
Download this file (160653.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554วันที่ 16 มิถุนายน 2553
Download this file (070753.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2553วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
Download this file (230753.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2553วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
Download this file (170853.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553วันที่ 17 สิงหาคม 2553
Download this file (140953.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่10/2553วันที่ 14 กันยายน 2553
Download this file (240953.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2553วันที่ 24 กันยายน 2553
Download this file (181053.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่12/2553วันที่ 18 ตุลาคม 2553
Download this file (181153.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2553วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Download this file (131253.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14/2553วันที่ 13 ธันวาคม 2553