มติสภามหาวิทยาลัย ปี 2554

-
ไฟล์แนบ
Fileคำอธิบาย
Download this file (240154.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2554วันที่ 24 มกราคม 2554
Download this file (160254.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2554วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
Download this file (170354.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554วันที่ 17 มีนาคม 2554
Download this file (220454.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2554วันที่ 22 เมษายน 2554
Download this file (220554.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
Download this file (100654.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554วันที่ 10 มิถุนายน 2554
Download this file (250754.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2554วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
Download this file (160854.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554วันที่ 16 สิงหาคม 2554
Download this file (220954.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554วันที่ 22 กันยายน 2554
Download this file (181154.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2554วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
Download this file (211054.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2554วันที่ 21 ตุลาคม 2554
Download this file (71255 777.pdf)มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2554วันที่ 7 ธันวาคม 2554