กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

---------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ 6/2563


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


เวลา 09.30 น.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดรับบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2563

 

ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ณ ห้องงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------